wio

 PROGRAMMA  ONDERWERPEN  MEDIABESTANDEN  LINK BASE 

 informatie · pers · partners & sponsors · contact   WIO > INFORMATIE > ORGANISATIE
 OPDRACHT
 DOEL
 ORGANISATIE
OVERZICHT

TEAM

 IT-STRUCTUUR
 RAAD VAN ONDERZOEK
 ADVIES ORGAAN

  ORGANISATIE
Een nieuw model voor de culturele kaart van de InfosfeerOm een unieke, publiek toegankelijke kennis-database te bieden en een onafhankelijk platform voor de artistieke erfenis van de toekomstige cultuur, beheert World-Information.Org vier bureaus met diverse afdelingen en organisatie-eenheden: het Public Information Agency, de Future Heritage Foundation, het Global Communication Agency en het Information Systems Agency.
De Future Heritage Foundation bouwt een theoretisch raamwerk voor de kunsten op digitaal gebied. Kunstenaars ontwikkelen, scheppen en presenteren de kunst van de dingen die komen gaan en zodoende het culturele erfgoed van de toekomst.
Het Global Communication Agency scant de globale info-structuur, ontwikkelt wegenkaarten voor de informatiesnelweg en geeft een overzicht van de globale communicatie via kabel, satellieten, telefoon, microgolven en optische vezelkabels. Deze wegenkaarten van informatie identificeren de spelers die een sleutelpositie innemen met hun strategische belangen en verschaffen tevens een introductie tot de vraag hoe het staat met know-how, kapitaal en technologie op onze planeet.
Het Information Systems Agency beheert een publiek toegankelijke kennis-database van World-Information.Org op het Internet.
Het Public Information Agency brengt de onderzoeksresultaten en de digitale kunstpraktijk bij een groot internationaal publiek en staat op de bres voor een ‘beschermd milieu’ van de infosfeer. Het bevordert het publieke bewustzijn omtrent de toenemende impact van de informatie- en communicatietechnologie op cultuur, maatschappij en politiek.

 SITE SEARCH 
 privacy beleid