World-Information City

 PROGRAM  READ ME  MEDIA FILES  LINK BASE 

 about · pressroom · partners & sponsors · contact   WIO > PROGRAM > EVENTS > WORKSHOP PROGRAM > MISDAADBESTRIJDING ...
 OVERVIEW
 PARIS
 BANGALORE
 SERBIA
 AMSTERDAM
 VIENNA
 BRUSSELS2000
 OTHER EVENTS


ARCHIVE | BROWSE BY

PARTICIPANTS
Artists
Speakers
All

EVENTS
Exhibitions
Conferences
Support Activities


 
Misdaadbestrijding & ICT
Nieuwe groeimarkt voor ICT of moet privacy wijken voor terrorisme bestrijding
Na het ineenstorten van de e-commerce markt is er een nieuwe markt waar de ICT-sector met gretigheid op in is gesprongen: de beveligingsmarkt. Na 9/11 bieden de ongekende en ongelimiteerde mogelijkheden van ICT een passend antwoord op de behoefte naar veiligheid.

De effecten van de ontwikkelingen op onze levenssfeer worden echter niet besproken. Welke mogelijkheden worden in praktijk gebracht ? Hoe verhoudt het recht op privacy zich tot de "strijd tegen het terrorisme"? Heiligt het doel de middelen ?

Het lijkt ons goed als politieke partijen in het kader van de verkiezingsstrijd de discussie willen aangaan over de manier om de noodzakelijke toename van de veiligheid te realiseren.

Zoals europarlementariėr Elly Plooij het formuleerde na haar opening van de World-information.org expositie "Ik vind dat Nederlandse politici weglopen voor dit belangrijke onderwerp. Geen politieke partij heeft interesse voor ICT, laat staan voor de gevolgen ervan.' (zie verder http://www.netkwesties.nl/editie49/artikel8.html)

Voor ICT-bedrijven, maar ook voor de detailhandel en banken, is veiligheid een wankel evenwicht tussen maatregelen, effect, kosten en opbrengsten. Ook consumentenorganisaties moeten wakker geschud worden in verband met de grote maatschappelijke veranderingen ten aanzien van veiligheid en beveiliging die het dagelijks leven vergaand kunnen beinvloeden. Defensie begint tegenwoordig al bij de telefoonaansluiting thuis en niet langer in kazernes.

In het kader van de World.information.org tentoonstelling, die deze thema's onder de aandacht probeert te brengen, organiseren Waag Society en Netkwesties een gesprek tussen het bedrijfsleven, de overheid en consumentenorganisaties. Een informeel gesprek, een gedachtenwisseling, de start van een dialoog.

We stellen het zeer op prijs als u op onze uitnodiging ingaat. De bijeenkomst start om 16.00 uur in de Oude Kerk. Er is tevens gelegenheid om de tentoonstelling World-information.org te bezoeken. Daarover leest u hieronder meer.
 SITE SEARCH 
 privacy policy