world-information.org

 PROGRAMMA  ONDERWERPEN  MEDIABESTANDEN  LINK BASE 

 informatie · pers · partners & sponsors · contact   WIO > PROGRAMMA > EVENTS > WORLD-INFOCON
 OVERZICHT
 PARIS
 BANGALORE
 SERBIA
 AMSTERDAM
 WENEN
 BRUSSEL2000
 ANDERE EVENEMENTEN


ARCHIEF | ZOEKEN OP

DEELNEMERS
Kunstenaars
Sprekers
Allen

EVENEMENTEN
Tentoonstellingen
Conferenties
Ondersteunende Activiteiten


  AMSTERDAM
World-InfoCon


De Balie voor cultuur en politiek
6 en 7 december 2002

Controle over informatie lijkt een obsessie te zijn geworden voor overheden en grote instituties. Na de Internet hype is beveiliging van informatienetwerken zo ongeveer de enige winstgevende activiteit voor de bedrijfstak geworden. 9/11 en de suggestie van nieuwe terroristische bedreigingen hebben die tendens om greep te krijgen op de vrije informatiestromen nog eens enorm versterkt.

Bij de zoektocht naar totale informatiecontrole is niet alleen het belang van de privacy van de individuele burger in het geding. Toenemend wordt informatiecontrole ook een politiek en economisch instrument. Steeds verfijnder zijn de observatie, afluister en aftaptechnieken voor onze elektronische communicatie (telefoon, mobiel, internet). Daarbij bestaat grote aandacht voor allerhande maatschappelijke en activistische groeperingen. Maar kennis en strategische informatie speelt ook een steeds belangrijkere economische rol. De internationale spionage verschuift toenemend van de geopolitieke sfeer naar die van het internationale bedrijfsleven (Boeing en Echelon). De afhankelijkheid van communicatietechnologie maakt ons kwetsbaar…

In het kader van de publieksmanifestatie World-Information.Org organiseert De Balie een publiek toegankelijke tweedaagse internationale conferentie over veiligheid en controle in de informatie-maatschappij. De conferentie verkent dit terrein aan de hand van drie thema’s:

Security Paranoia in the World-Info-Sphere analyseert nieuwe opsporings-methodes, recente ontwikkelingen in de spionage industrie en brengt nieuwe toepassingen van opsporings-, observatie- en controletechnologie in beeld.

Public Mind Control richt zich op de steeds verfijndere technieken om de publieke opinie te ‘managen’ en geeft daarbij ook bijzondere aandacht aan de wijze waarop diverse cultuuruitingen hierbij worden ingezet.

Building the Digital Commons, het thema van de tweede dag, haakt in op het debat dat wereldwijd wordt gevoerd over de vrije toegankelijkheid van kennis en informatie als bron van duurzame ontwikkeling en democratisering, als brug over de digitale kloof. De overheden reageren momenteel met steeds meer regulering. Juist in het digitale domein heerst de drang naar totale controle. Vrijheid van media en informatie zijn echter niet alleen grondrechten maar vooral ook een garantie vóór democratie en tegen machtsmisbruik. Met de nieuwe regel-manie ontstaan nieuwe informatiemonopolies en dubieuze concentraties van macht. Het alternatief hiervoor is een publieke informatieruimte; de “Digital Commons”. Centraal staat de vraag hoe die ruimte in de komende jaren kan worden gebouwd? (Voertaal: Engels)
Security Paranoia in the World-Info-Sphere
(Day 1)
De Balie, Centre for Culture and Politics
December 6, 2002

 
Building the Digital Commons
(Day 2 )
De Balie, Centre for Culture and Politics
December 7, 2002

 CONFERENCE REPORT 
Eric Kluitenberg's review of the World-InfoCon 2002 in Amsterdam describes the background and some of the main outcomes of the conference. Read

 VIDEOS 
Video Streams of all Lectures

 Redactie Conferentie 
Eric Kluitenberg,
De Balie, Amsterdam
Felix Stalder,
Open Flows, Zurich / Toronto
Konrad Becker,
Public Netbase, Wenen

 CONTEXT 
A number of key-trends unfold alongside each other: First of all a radical expansion of policing and surveillance powers on the part of police and investigative authorities, manifested in new laws and increased budgets, apparently meant to counter a deep anxiety about security. ... Read


 SITE SEARCH 
 privacy beleid