World-Information City

 PROGRAMMA  ONDERWERPEN  MEDIABESTANDEN  LINK BASE 

 informatie · pers · partners & sponsors · contact   WIO > PROGRAMMA > BASIC CONCEPT > WORLD-INFOSTRUCTURE
 OVERZICHT
 PARIS
 BANGALORE
 SERBIA
 AMSTERDAM
 WENEN
 BRUSSEL2000
 ANDERE EVENEMENTEN

 WORLD-INFOSTRUCTURE
 WORLD-C4U
 FUTURE HERITAGE


ARCHIEF | ZOEKEN OP

DEELNEMERS
Kunstenaars
Sprekers
Allen

EVENEMENTEN
Tentoonstellingen
Conferenties
Ondersteunende Activiteiten


  BASIC CONCEPT
World-Infostructure
World-Information.Org presenteert een nauwgezet beeld van de economische, technische en politieke grondvesten waarop de wereldomspannende informatiemaatschappij gebouwd is.

World-Infostructure richt zich met name op de ontwikkeling van communicatietechnologieŽn en de betekenis daarvan met betrekking tot de maatschappij, de cultuur en de economie. Te beginnen met het alfabet visualiseert en beschrijft World-Infostructure de ontwikkeling van de media: communicatie-codes, gereedschap, en steeds verfijndere technische instrumenten.

De media zijn steeds diverser geworden en gaan over de hele wereld Ė wij vinden de media en de IT-sector onder de eerste bedrijven die de trend van grootschalige fusies hebben ingeluid. Eigenaar zijn van media staat gelijk aan het hebben van macht en invloed. Om dit aan te tonen brengt World-Infostructure de grote spelers van de globale mediamarkt, die letterlijk duizenden kranten, online services, radio en TV-stations beheren: de productie, manipulatie, verspreiding en het beheer van informatie ligt in de handen van slechts enkele wereldomspannende media-oligopolies.

Satellieten en kabels verschaffen het centrale zenuwstelsel van onze wereld van informatie. Wie is de eigenaar en beheerder van deze elektronische netwerken en wie verschaft en bezit de infrastructuur van de technische informatie? World-Infostructure geeft een overzicht van de complexe onderlinge verbanden tussen technologie, particuliere investeringen en het openbaar belang.

Het laat de spreiding van informatie en macht zien: de winnaars en verliezers van de globalisering van de informatie, zij die rijk zijn aan informatie en zij die arm zijn.

World-Infostructure vestigt de aandacht op het probleem van de mensenrechten in een digitale wereld. Een democratische maatschappij is gebaseerd op een goed en algemeen begrip van communicatieprocessen en de onderliggende technologieŽn. Daarom moeten de universele rechten van de mens in zoverre worden uitgebreid dat zij de informatiemaatschappij in zich opnemen. Primaire digitale mensenrechten omvatten het recht op toegang tot het elektronische domein, het recht op vrijheid van meningsuiting en vereniging online, en het recht op privacy.

 SITE SEARCH 
 privacy beleid