world-information.org

 PROGRAM  ČITAJ  MEDIJA FAJLOVI  BAZA LINKOVA 

 o nama · press · partneri i sponzori  · kontakt   WIO > PRESS > UVODNI DEO
 UVODNI DEO
 NAJAVA ZA ŠTAMPU
 MEDIJSKA POKRIVENOST
 DOWNLOADS
BANGALORE

AMSTERDAM & SERBIA

BRUSSELS & VIENNAWORLD-INFO FLASH  UVODNI DEO
World-Information.Org
Kulturni obaveštajni rad

Dovoljne i, pre svega, pouzdane informacije nalaze se u osnovi svake odluke, privatne ili javne. U aktuelnoj transformaciji industrijskog društva u društvo informacija i znanja značajni segmenti javnosti, kao i mnogi koji donose odluke, ostali su nedovoljno obavešteni ili nedovoljno obrazovani u pogledu informacionih i komunikacionih tehnologija – svakako ne dovoljno da bi mogli kreativno učestvovati u njihovom razvoju. World-Information.Org nastoji da smanji taj informacioni deficit. Osnovni podaci o informatičkom društvu dostupni su svakome ko je zainteresovan – i, zapravo, mogu doprineti emancipaciji. Primarni cilj organizacije World-Information.Org jeste jačanje i promovisanje javne sfere u elektronskim mrežama i elektronskih kultura kao kulturnog nasleđa. Organizacija je takođe posvećena očuvanju kulturne raznolikosti u infosferi (“digitalna ekologija”), kao i uvažavanju digitalnih ljudskih prava i prihvatanju odgovornosti za njih.

Nasleđe budućnosti

Činjenica da su umetnici rano prihvatili eksperimentalne informacione i komunikacione tehnologije u značajnoj meri je uticala na savremenu umetnost: digitalizovani, procesno orijentisani, interaktivni, multimedijalni radovi doprineli su razvoju vitalnih i raznolikih elektronskih kultura. Ove elektronske kulture predstavljaju kulturni trag sadašnjosti. One takođe pomažu otkrivanju identiteta jednog veoma složenog društva. Današnje umetnosti okrenute informacijama i komunikaciji predstavljaju kulturno nasleđe budućnosti. Da bi se umetnost u elektronskim mrežama promovisala u cilju očuvanja ovog nasleđa za buduće generacije, neophodno je preduzeti određene pravne, tehničke, naučne i, naravno, finansijske korake. Ako se to ne učini, suočićemo se s ogromnim gubitkom memorije u sferi kulture.

Digitalna ekologija

Digitalna ekologija se bavi problemima proizvodnje, skladištenja, korišćenja informacija i znanja, kao i pristupa informacijama i znanju i vlasništva nad njima. Tokovi podataka koji kruže različitim vrstama medija formiraju u digitalnoj sferi složenu ekologiju. Društvenu i kulturno tolerantnu digitalnu ekologiju obeležava raznolikost informacija i kulturnih pojava. Cilj je raspolaganje širokim spektrom informacija, umesto informacionih monokultura čija nam dominacija preti zahvaljujući usponu malog broja internacionalnih medijskih monopolista.

Digitalna ljudska prava

S prelaskom iz industrijskog u informatičko društvo razvijaju se efikasne komunikacione tehnologije zasnovane na vojnim istraživanjima. Ove tehnologije kriju opasnost zloupotrebe javnog interesa od strane vlada ili kompanija. U isto vreme, one uspostavljaju novu strukturu moći koja u nepovoljan položaj stavlja sve koji nemaju pristupa novim tehnologijama, pa ni iskustva u njihovom korišćenju, jer im onemogućuju pristup razvoju i znanju. Strukture moći u informatičkom društvu nalažu da se opšta ljudska prava dopune ljudskim pravima u digitalnom domenu. Digitalna ljudska prava zasnivaju se na shvatanju komunikacije kao temelja civilizacije, identiteta i formiranja zajednica. Među osnovnim digitalnim ljudskim pravima nalaze se pravo pristupa elektronskim mrežama, pravo na slobodu mišljenja i govora i, konačno, pravo na privatnu, intimnu sferu, garantovanu i poštovanu u sajber-prostoru.

 SITE SEARCH 
 polisa sigurnosti