World-Information City

 PROGRAMMA  ONDERWERPEN  MEDIABESTANDEN  LINK BASE 

 informatie · pers · partners & sponsors · contact   WIO > PROGRAMMA > EXHIBITION OBJECTS > BOOM!
 OVERZICHT
 PARIS
 BANGALORE
 SERBIA
 AMSTERDAM
 WENEN
 BRUSSEL2000
 ANDERE EVENEMENTEN


ARCHIEF | ZOEKEN OP

DEELNEMERS
Kunstenaars
Sprekers
Allen

EVENEMENTEN
Tentoonstellingen
Conferenties
Ondersteunende Activiteiten


  Participants: Oliver Ressler (AT), David Thorne (US)

Boom!
Utopische frustratie klinkt door in het refrein ‘if only’ van de absurde, disfunctionele URL-uitspraken van Oliver Ressler en David Thorne, die allemaal de titel ‘Boom!’ dragen. Door gebruik te maken van deze alom tegenwoordige tekstuele format van de ‘nieuwe economie’ somt ‘Boom!’ de verdedigingsmechanismen op van de neoliberale verbeelding, terwijl die geconfronteerd wordt met zijn eigen crises. De erkenning van onvolledigheid, geïmpliceerd door ‘if only’, plaatst deze teksten ergens tussen een schuldbekentenis, een wanhoopskreet en een ideologische, strategische bijeenkomst in. De teksten stellen zichzelf voor de taak om de ‘problemen’ op te heffen – de ontregelde en mogelijk antagonistische groeperingen die ontstaan zijn uit de vrije markt – die de verwerkelijking van het utopisch ideaal, dat impliciet wordt belichaamd door de kapitaalhouders, bedreigen. Maar de utopische oproep van ‘Boom!’ heeft niet de bedoeling om aan de toeschouwer een positieve identificatie te ontlokken met de inhoud van de boodschap; daarvoor gaan ze te ver in het specificeren van de betekenis van de universele ‘vrijheid’ waar naar gestreefd wordt. Door deze mislukte identificatie verplaatst het ‘probleempunt’ zich van hen die de bedreigende ‘buitenkant’ van het kapitalistische utopia vormen naar de exclusieve, door crises beheerste terreinen van het utopia zelf. Oorspronkelijk ontworpen om als banners dienst te doen in demonstraties tegen het kapitalisme, verwerpen de teksten van Ressler en Thorne de handgemaakte, organische esthetiek van de meeste conventionele protestkunst. In plaats daarvan wenden zij net als eerdere postmoderne kunstenaars zoals Barbara Kruger de grafische standaardtechnieken van marketing aan om het soepel functioneren van de dagelijkse identificatie met vormen van consumentisme in de war te sturen. Maar de teksten van Ressler en Thorne bevatten ook een verwijzing naar het historische URL format, dat zij opnieuw installeren met sporen van sociale ongelijkheid, die te maken heeft met de digitale economie, waarvan het dot-com adres de visuele en tekstuele sleutel is. In de nadagen van de door speculatie gestuurde Internet luchtbel, lijkt de frase ‘dot-com’ al een artefact van een ingestort utopia, een getuigenis van de destructieve boom-flop-cyclus die inherent is aan ontregelde markten.

(Yates McKee, On Counterglobal Aesthetics; tekst uit de catalogus: ‘Empire / State: Artists Engaging Globalization’, Whitney Museum of American Art, Independent Study Program Exhibition, New York, 2002)

‘Boom!’ is een gezamenlijk project van Oliver Ressler (Oostenrijk) en David Thorne (Verenigde Staten). Het project heeft plaats gevonden in groepstentoonstellingen (Whitney Museum of American Art, Independent Study Program Exhibition, New York; Exit Art, New York; Williamson Gallery – Art Center College of Design, Pasadena; Wolverhampton Art Gallery, Wolverhampton; Kunsthalle Exnergasse, Wenen; als banners voor demonstraties tegen het World Economic Forum (New York, januari 2002 en Salzburg, september 2002); als bijlage van tijdschriften (Malmö 07/2002, Afterimage 07/2002).


 SITE SEARCH 
 privacy beleid